Wat is een Huiskamer van de Wijk?

Wat is een Huiskamer van de Wijk?

Een plek voor iedereen, jong en oud, waar je even een praatje kunt maken, andere mensen ontmoet, een activiteit organiseert of bezoekt; dat zijn de Huiskamers van de Wijk.
 

De Huiskamer van de Wijk is van de 3 zorgorganisaties Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard. Wij willen daarmee de verbinding in de dorpen stimuleren. Daarom is elke inwoner - wel of geen zorgvraag, jong of oud - er welkom.
 

De activiteiten van de Huiskamers van de Wijk zijn niet op alle locaties hetzelfde, want wat er gebeurt is afhankelijk van waar jij en andere inwoners van het dorp behoefte aan hebben. Wel kunnen we zeggen dat voor iedere huiskamer geldt: iedereen is welkom om ons te bezoeken, een activiteit te organiseren en andere mensen te ontmoeten. Wil je hier meer over weten, klik hier


Huiskamer van de Wijk is een deelproject van het uitvoeringsprogramma Thuis in de Kern. Dit programma is een initiatief van de Hoeksche Waardse zorgorganisaties Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard. Met elkaar, gemeente Hoeksche Waard en andere maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg dragen zij bij aan het behoud van vitaliteit in de kernen. Kernen waar inwoners oud kunnen worden in de eigen vertrouwde omgeving. Er worden vanuit Thuis in de Kern allerlei initiatieven gestart, die een bijdrage leveren aan gezond langer thuis wonen. Initiatieven die bijdragen aan preventie, de draagkracht van het lokale netwerk of leiden tot innovatie, waardoor meer en betere zorg en diensten verleend kunnen worden.