Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. Dit is een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde om lid te zijn.

NA-bijeenkomsten hebben een informeel karakter en worden geleid door ervaren leden. Bijeenkomsten en andere NA-diensten worden gefinancierd uit donaties van NA-leden en de verkoop van literatuur over herstel. Er wordt geen geld aangenomen van niet-leden.

NA-bijeenkomsten worden regelmatig gehouden, wekelijks op dezelfde plek en tijd. Er zijn in het algemeen twee soorten bijeenkomsten. De open bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedere belangstellende, ook voor niet-verslaafden. De besloten bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor verslaafden.

Voor meer informatie:

https://www.na-holland.nl/

Locatie