Bijpraten met mensen die je al kent en nieuwe mensen ontmoeten.

Graag aanmelden bij de gastvrouw als je opgehaald wilt worden.

Locatie
Datum